Kesenian

Pendidikan Kesenian Tahun 1 – Kuiz

Tahap pertama dari pendidikan kesenian kt 1 dikenal dengan kuiz. Fase ini ditandai dengan pengenalan latihan kompetitif. Perlombaan dilakukan baik…